Tulo ka Rosas nga Puwa

Unsa kahay birtud nga i-tuga
Ning tu’ ka rosas nga puwa?

Gawas sa kahumot nga maga-dan
subay sa mga eskinita sa
maka-saag mong galamhan.

Gawas sa kahumot nga magatangtang
sa salimbong sa atong mga kakuwang.

Buot ko unta nga ang rosas, imong palup-itan
Sa sidsid sa imong handurawan, aron makalimtan.
Kay way pulos ning gugmang gihambin
Kon sa akong kapit-os, ikaw ma-angin.

Apan sa kahinam, imong gihagkan
Ang balak sa buwak nga akong gitug-an.

Sa pag-dampi sa imong mainitong ngabil
Sa bulaknong garay, nangatukas ang mga tabil
Ug ang nag-uwang tang pagka-managlahi
Gitakgos sa alimyon, ang atong kalag, gi-tahi.

Ayaw handuma, nga sa alaut nga galamhan
ibanlas ka, bisan sa bul-og sa mga luha.

Kay ngadto sa atong limbahong kasadpan
Uban sa alimyon sa rosas, ikaw akong a-ubanan.

(RAC)
02142112
All Rights ReVersed

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: